Certifikace

Společnost ELEKTROINSTA Brno spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém managementu a v současnosti je držitelem následujících certifikátů:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

Celkové záměry a směr působení společnosti ELEKTROINSTA Brno spol. s r.o. v rámci zavedeného integrovaného systému managementu vyjadřuje Politika IMS.

Historie systému řízení ve společnosti ELEKTROINSTA Brno spol. s r.o.

  1. založení společnosti ELEKTROINSTA Brno spol. s r.o.
  2. zavedení systému managementu jakosti a certifikace dle normy ČSN EN ISO 9002:1995
  3. zavedení systému environmentálního managementu a certifikace dle normy ČSN EN ISO 14001:1997, certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001
  4. certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2005
  5. zavedení systému managementu BOZP a certifikace dle OHSAS 18001:1999
  6. certifikace dle ČSN OHSAS 18001:2008
  7. certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009