Historie

Základní rysy společnosti ELEKTROINSTA Brno spol. s r. o. se začaly pokládat v létě roku 1989, kdy díky částečnému politickému uvolnění mohly začít, i když ve velmi omezeném rozsahu, podnikat fyzické osoby. Po roce 1989 se otevřel prostor pro podnikání fyzických osob tzv. na registraci a začaly se objevovat první, do té doby nám zcela neznámé právní normy - společnosti s ručením omezeným. Jejich základním problémem byl vstupní kapitál ve výši 100000 Kč. Ten se podařilo během roku 1990 sehnat. Na základě hospodářského výsledku z let 1999 až 2001 bylo základní jmění (správně základní kapitál) navýšeno v roce 2002 na 5000000 Kč. Viz Výpis z obchodního rejstříku.

Společnost ELEKTROINSTA Brno spol. s r. o. byla oficiálně založena 14.01.1991.

Účel firmy bylo poskytování služeb v oblasti nízkého napětí (zásuvkové, světelné a motorové), slaboproudu (domácí telefony, státní telefony, příprava počítačových sítí) a v oblasti hromosvodu. To vše i včetně revizních zpráv elektro.

Ještě během roku 1991 se ukázala nutnost rozšířit poskytované služby o projektování, což se také v roce 1992 stalo.

V roce 1994 ELEKTROINSTA koupila a zrekonstruovala budovu, která je používána k administrativním a skladovacím účelům. Hlavní sklad, který byl vybudován v roce 1997, je v městské části Brno - Modřice.

V roce 1995 se začalo měnit veřejné mínění na společnosti s r. o. a základní jmění 100000 kč se ukázalo jako nedostačující. V této době jsme přemýšleli o změně právní formy podnikání ze spol. s r. o. na akciovou společnost. Nakonec se tato změna nerealizovala, ale základní jmění vzrostlo na 1000000 Kč, čímž značně vzrostla důvěryhodnost společnosti.

V roce 1996 firma rozšířila své aktivity na mikrovlný přenos dat, což vedlo k založení nového centra, které se zabývá projektováním a realizací rozvoje sítí mobilních telefonů, a také on-line přenosem dat.

Vzhledem k výše uvedené činnosti jsme rozšířili naši působnost o projekční a realizační práce ve výstavbě.

Současná situace

Společnost sídlí v Brně - Královo Pole, Myslínova 23a. Jednatelem společnosti je Ing. Josef Jiránek.

Momentálně máme kolem 20 zaměstnanců.

Na naši práci poskytujeme standardní záruční lhůtu v délce 36 měsíců.

Kromě elektrické instalace poskytla naše společnost kompletní výstavbu přenosových stanic společnostem EuroTel Praha spol. s r. o. nebo RadioMobil a.s.

Kompletní výstavbou myslíme obstarání všech povolení, nájemních smluv, zhotovení projektu (obsahuje statickou zprávu a všechny speciální zprávy) a samozřejmě instalaci a vyladění BS.

Naši zaměstnanci jsou rozděleni do několika skupin podle jejich aktivit. Každá skupina má k dispozici automobil, mobilní telefon a potřebné technické vybavení (Nokia Terminal, PCM Analysator, RPM 10, HP 53131 A, Site Master, počítačové programy na ladění BS a MW).

Naše společnost je vlastníkem certifikátu systému zajištění kvality, který odpovídá normě ISO 9002.